Σ. ΚΑΡΝΑΒΑΣ - Γ. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΙΚΕ

Σ. ΚΑΡΝΑΒΑΣ - Γ. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: Σ. ΚΑΡΝΑΒΑΣ - Γ. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος: Σ. ΚΑΡΝΑΒΑΣ - Γ. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΙΚΕ

Διεύθυνση: Βουτζά 23, 16122 Καισαριανή

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 147620203000

ΑΦΜ: 801040311

ΔΟΥ: Βύρωνα

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ανακοίνωση σύστασης και Καταστατικό